Vrijkomend grondwater van bemalingen moet aan vastgestelde kwaliteitseisen voldoen voordat lozing mag plaatsvinden op het riool of open water. Zuivering is noodzakelijk als het grondwater te hoge waardes bevat. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door stoffen afkomend van brandstofproducten, oplosmiddelen of metalen. De kwaliteitseisen (lozingseisen) zijn vastgesteld door het het Waterschap, Zuiveringsschap of Hoogheemraadschap.

Grondwaterzuivering

Bij een grondwaterzuivering wordt grondwater onttrokken uit de bodem, waarna het door een reeks van zuiveringsinstallaties geperst wordt. Tijdens dit proces vermindert het gehalte aan schadelijke stoffen. Hierdoor mag men grondwater dus lozen op het riool of het open water. Ook rondom het lozen en onttrekken van grondwater zijn regels opgesteld. Om die reden krijgt u te maken met het betreffende waterschap en soms met gemeenten. Lees hier meer over het aanvragen van vergunningen en het maken van meldingen.

Zuiveringsprogramma

Als er teveel schadelijke stoffen in het grondwater blijken te zitten, is de eerste stap het opstellen van een zuiveringsprogramma. Dit programma is gebaseerd op het type en niveau van schadelijke stoffen en op de grootte van het vervuilde gebied. Het opstellen ervan gebeurt in nauwe samenwerking met PJ Milieu BV.

In het zuiveringsprogramma bepalen we eerst welke installaties en welke capaciteit we gaan inzetten. Vervolgens installeren onze vakkundige en ervaren medewerkers ter plekke de betreffende installaties. Deze starten we daarna op in overleg met de opdrachtgever. Tijdens de uitvoering testen we ook regelmatig of de zuivering nog aan de verwachtingen voldoet.

Hoogwaardige installaties

Samen met PJ Milieu BV hebben wij ons vanaf 1990 ontwikkeld tot een van de meest toonaangevende partijen in Nederland op het gebied van grondwaterzuiveringen. Dit is vooral te danken aan het feit dat wij waterzuiveringen in eigen beheer bouwen én ontwikkelen.

Meerdere hoogwaardige installaties staan tot onze beschikking. Deze onderscheiden zich stuk voor stuk door de storingsvrije en geluidsarme werking. Bovendien staan ze bekend om een hoog rendement en kunnen ze snel en efficiënt opgebouwd worden.

 • olie/benzine-afscheiders, voorzien van een zandvang en coalescentiefilters
 • biologische grondwaterzuiveringen
 • beluchters
 • torenstrippers
 • koolfilters (lucht- en waterzijdig)
 • zandfilters
 • combi-zuiveringen
 • luchtextractie- en injectieblowers
 • in-situ containers
 • ontijzeringsinstallaties
 • anaerobe grondwaterzuiveringsinstallaties