Pijpers helpt u graag bij het aanvragen van de benodigde meldingen. Iedere bemaling, zij het klein of groot, moet tegenwoordig namelijk gemeld worden bij de betreffende instanties. Het gaat er dan om of het grondwater wel veilig en milieuvriendelijk onttrokken en geloosd wordt. Hier kijkt men bijvoorbeeld naar eventuele zettingen die plaats kunnen vinden in de omgeving. Of naar vervuilingen in de grond die niet verplaatst mogen worden.

Aanvragen

Het is een wereld vol instanties en regels waar u bij een eerste kennismaking al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Doordat Pijpers al vanaf de start ontwikkelingen heeft meegemaakt, beschikken wij over veel kennis en ervaring aangaande de samenwerking met de betreffende instanties. Deze kennis benutten wij graag bij één van uw projecten. Hiermee kunnen wij het proces van aanvragen van de meldingen zo soepel mogelijk laten verlopen. Ook zorgen wij ervoor dat uw project geen onnodige vertraging oploopt en dus geen extra kosten met zich meebrengt.

Tevens zijn wij door onze kennis en ervaring uitstekend in staat om voor u een plan van aanpak op te stellen voor een specifiek project. In een dergelijk technisch bemalingsplan beschrijven we hoe wij denken dat u het grondwaterprobleem zo economisch mogelijk kunt aanpakken. Ook in het aanleveren van een bemalingsadvies kunnen wij u voorzien, in samenwerking met PJ Milieu B.V.. Zo begeleiden wij u door het gehele traject van een aanvraag.

Algemene regelgeving

Zowel voor het onttrekken van grondwater als het lozen van grondwater heeft u toestemming nodig. In hoeverre u hiervoor zaken moet regelen, hangt af van een paar feiten:

  • De bemalingsduur. Een bemalingsduur langer dan zes maanden is bijvoorbeeld altijd vergunningsplichtig. Dergelijke vergunningsaanvragen besteden wij altijd uit aan een adviesbureau.
  • Het te onttrekken en lozen debiet in m³/uur en m³ totaal. Hierover verschillen de regels per waterschap en gemeente. Maar u kunt ervan uitgaan dat hoe meer m³, hoe strenger de regels.
  • De locatie van het project. In kwetsbare gebieden gelden strengere regels, maar ook hier zitten er weer verschillen tussen waterschappen en gemeenten onderling

Bij het onttrekken van grondwater krijgt u sowieso te maken met het betreffende waterschap. Bij het lozen hangt het af van de manier waarop u het grondwater wilt gaan lozen. Is dit op open water, bijvoorbeeld een gracht, vijver of sloot, dan krijgt u te maken met het waterschap. Is dit op het riool, dan komt u terecht bij de gemeenten, die op hun beurt in veel gevallen zijn aangesloten bij Regionale Omgevingsdiensten. Wilt u lozen op waterwegen in beheer van het Rijkswaterstaat, dan komt u terecht bij het Rijkswaterstaat zelf.

Waar u ook rekening mee moet houden, is het feit dat er behandeltermijnen staan voor dergelijke meldingen en vergunningen. Zo kan het tot 4 weken duren voordat een melding wordt behandeld. Bij een reguliere vergunning is dit 8 weken, plus 6 weken inzagetermijn. Voor een uitgebreide vergunning is dit 26 weken, plus 6 weken inzagetermijn.

Voor het onttrekken van grondwater geldt de Waterwet en het Keur van het betreffende Waterschap. Alle zeer grote onttrekkingen vallen standaard onder de Provincie.

Gemeenten en waterschappen heffen ook belastingen op het te onttrekken dan wel lozen van grondwater. Dit verschilt per waterschap en per gemeente. Ook hierbij kunnen wij u bijstaan. Dit doen wij door bijvoorbeeld manieren te vinden om debieten te beperken of te adviseren om op een ander punt te lozen, zodat u niet onnodig veel belasting betaalt.

Wilt u weten onder welk waterschap uw project valt? Klik dan hier. Neem voor verder vragen of meer informatie gerust contact met ons op.