Pijpers Bronbemalingen B.V. heeft verschillende boortechnieken in huis, waarover u hieronder meer kunt lezen. Al onze boorwerkzaamheden voeren wij uit met onze vrachtwagens. Door het boormateriaal te koppelen aan onze hijskranen kunnen wij tot zo’n 7 meter rondom de vrachtwagen boren. Hierdoor kunnen wij vanuit één opstelling meerdere gaten boren. We beschikken bovendien over het BRL SIKB 2100 mechanisch boren certificaat.

We kiezen een boortechniek op basis van werkzaamheden die gedaan moeten worden, de toepassing en factoren als de grondwaterstand.

Gecontroleerd spoelboren

Deze boortechniek gebruiken we voor het aanbrengen van verticale filters op locaties waar handmatig spuiten arbo-technisch niet verantwoord of niet mogelijk is. Ook is deze methode gangbaar bij het aanbrengen van lussen voor bodemenergie en diepboringen. Een holle boorstang wordt in zo’n geval aan de boorkop bevestigd, waarmee door middel van waterdruk en een draaiende beweging het boorgat ontstaat. 

Spoelboringen

Met deze techniek brengen we trillingsvrij H-balken aan voor een Berliner Damwand. Pijpers Bronbemalingen is de enige partij die deze techniek kan toepassen en is hiermee dus uniek in de markt. Door een H-balk aan onze boorkop te bevestigen en de grond onder de H-balk weg te spoelen met water, kunnen wij in één stap de H-balken positioneren in de grond.

Avegaarboren

Avegaarboren zetten we in voor verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld om grond op te halen voor een analyse van de bodemsamenstelling, om grondeigenschappen te kunnen bepalen of om infiltratieputten te zetten. Ook waar H-balken aangebracht moeten worden boven de grondwaterstand, kiezen we voor deze boortechniek.

Bij deze boortechniek gebruiken we geen water, maar doet de boor al het werk. Een volle avegaarboor bestaat namelijk uit een ronddraaiende spiraal, aangestuurd door een boormotor. Dankzij de draaiende beweging schroeft de boor zichzelf in de grond. De met grond gevulde boor wordt vervolgens omhooggetrokken. 

Dankzij de vorm van de boor en de beperkte diameter, wordt de bodem nauwelijks geroerd. Dit maakt deze techniek heel geschikt voor het nemen van bodemmonsters en het maken van profielbeschrijvingen. Als men dieper dan de grondwaterstand moet boren, is het niet mogelijk deze methode toe te passen. Het gat zal door de werking van het grondwater namelijk weer dichtklappen. In zo’n geval maken we gebruik van holle avegaarboren.

Holle avegaarboren

Deze methode werkt bijna hetzelfde als avegaarboren. Het verschil is dat de spiraalboor een holle binnenkant heeft. Aan de onderkant is deze afgesloten met een vergrendelbare punt. Hierdoor kunnen wij op de gewenste diepte een peilbuis of bemalingsfilter aanbrengen en kan het boorgat worden afgewerkt met grind en/ of zwelklei.

Zuigboren

In plaats van de grond naar boven te spoelen, wordt bij zuigboren het mengsel van water en grond naar boven gezogen. Dit doen we door de boorspoeling naar beneden te laten stromen in het boorgat. De boorbeitel onderaan de holle boorstang maakt in een draaiende beweging de grond los en wordt samen met de spoeling door de boorstang naar boven gezogen. In één of meerdere bezinkbakken vangen we het opgezogen boorgruis op. Tijdens het boren bemonsteren we het opgezogen boorgruis regelmatig. Zo kunnen we het bodemprofiel heel precies in kaart brengen.

Zuigboren is een nauwkeurige boormethode om waterbronnen en brandputten aan te brengen. Dit doen we volgens BRL SIKB 2100, waarbij zandmonsters geclassificeerd kunnen worden volgens NEN 5104.

Persoonlijk advies

Aan de hand van onze booropstelling kunnen wij veel uiteenlopende boorwerkzaamheden voor u uitvoeren. Neem gerust contact met ons op, dan kunnen wij uw vragen beantwoorden en u eventueel van advies voorzien.

 

Offerte aanvragen