Berlinerwand

Een berlinerwand dient als grondkerende constructie. Deze constructie wordt toegepast om een hoogteverschil op te vangen waar ontgraven onder talud niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij het uitgraven van een kelder strak tegen de tuin van de buren.

Voor een stabiele berlinerwand is het noodzakelijk dat het grondwaterpeil circa 0,75 meter lager is dan de ontgravingsdiepte. De onderste helft van de H-balk moet in het zand staan.

H-balken

Wij kunnen stalen HE(A) 200-profielen (H-balken) voor u aanbrengen met een lengte van 7 en 9 meter, op een hart-op-hart afstand (h.o.h.) van minimaal 1 meter. De balklengte moet 2 keer de ontgravingsdiepte zijn, plus 1 meter.

Aanbrengen H-balken

H-balken trillingsvrij aanbrengen

De meest voorkomende methode is het aanbrengen door middel van spoelboren. Aan onze autolaadkraan met hydraulische boorkop koppelen wij de H-balk met twee spuitlansen in de flanken van de H-balk. De balken worden roterend op diepte gebracht. Na loskoppelen van de boorkop en het aanvullen van het boorgat staat de H-balk stabiel. Met deze methode zijn wij uniek in Nederland.

Is de grondwaterstand lager dan de lengte van de toe te passen H-balk, dan kan middels avegaarboren een gat worden gemaakt. Als het gat op diepte is, wordt de H-balk geplaatst, het gat aangevuld met zand en ingewaterd. Daarna staat de H-balk stabiel.

H-balken aanbrengen met trilblok

Onder gunstige omstandigheden – o.a. afhankelijk van bodemopbouw, grondwaterstand en bebouwing in de omgeving – kunnen wij de H-balk met behulp van een trilblok aanbrengen.Het kan noodzakelijk zijn dat wij de locaties van de H-balken moeten voorboren in verband met de beperkte capaciteit van het trilblok.

Creëren berlinerwand

Na het aanbrengen van de H-balken plaatst uw grondwerker industrieplaten met een dikte van 12 tot 14 cm tussen de H-balken of dikke rijplaten achter de H-balken. Deze combinatie vormt samen de berlinerwand. Tijdens het ontgraven ontstaat ruimte achter de wand door het naar binnen buigen van de H-balken. Om verzakkingen te voorkomen, moet uw grondwerker die ruimte direct aanvullen met zand en gelijktijdig inwateren.

Verwijderen H-balken

Wij kunnen de H-balken zelf verwijderen, mits wij onze vrachtauto binnen drie meter vanaf de H-balken kunnen opstellen. Ook is het belangrijk dat de aanvulling van de bouwput nog niet verdicht is. Wanneer dit niet mogelijk is, moeten uw grondwerker de balken trekken en in opslag leggen.

Deskundig advies

Neem contact met ons op voor meer informatie over het installeren van een Berliner Damwand. Wij geven u graag persoonlijk en deskundig advies. U kunt de H-balken voor een bepaalde periode huren.

Offerte aanvragen