De algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere voorwaarden van derden, van toepassing op alle offertes van Pijpers Bronbemalingen B.V. en alle overeenkomsten tussen Pijpers Bronbemalingen B.V. en de opdrachtgever en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

Onderstaand vindt u al onze voorwaarden. Ook kunt u meer lezen over onze werkwijze voor het spuiten en boren van bronbemalingen t.b.v. tankenpark en/ of ontgravingen. Om een PDF-document te kunnen lezen en opslaan, hebt u het programma Acrobat Reader nodig. Dit programma kunt u hier gratis downloaden. Klik vervolgens op het icoon om het bestand te openen.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - Pijpers B.V.

Brandput-voorwaarden

Brandput-voorwaarden - Pijpers B.V.

Bron-voorwaarden

Bron-voorwaarden - Pijpers B.V.

Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

Werkwijze spuiten/boren bemaling

Werkwijze spuiten/boren bemaling - Pijpers B.V.