Vergunningen en meldingen

Iedere bemaling, zij het klein of groot, moet tegenwoordig gemeld worden bij de betreffende instanties. Het gaat er dan om of het grondwater wel veilig en milieuvriendelijk onttrokken en geloosd wordt. Hier kijkt men bijvoorbeeld naar eventuele zettingen die plaats kunnen vinden in de omgeving of vervuilingen in de grond die niet verplaatst mogen worden.

Het is een wereld vol instanties en regels waar u bij een eerste kennismaking al snel de bomen door het bos niet meer ziet. Doordat wij al vanaf het begin af aan de ontwikkelingen hebben meegemaakt, beschikken wij over veel kennis en ervaring aangaande de samenwerking met de betreffende instanties. Deze kennis benutten wij graag bij één van uw projecten om het proces van aanvragen van meldingen en vergunningen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zodoende kunnen wij er voor zorgen dat uw project geen onnodige vertraging oploopt en dus extra kosten met zicht meebrengt.

Tevens zijn wij door onze kennis en ervaring uitstekend in staat om voor u een plan van aanpak op te stellen voor een specifiek project. In een dergelijk bemalingsplan kunt u vinden hoe wij denken dat u het grondwaterprobleem zo economisch mogelijk aan kunt pakken. Ook in het aanleveren van een bemalingsadvies kunnen wij, in samenwerking met PJ Milieu, u voorzien. Zodoende kunnen wij u door het gehele traject van een aanvraag begeleiden.  

Algemene regelgeving

Zowel voor het onttrekken van grondwater als het lozen van grondwater heeft u toestemming nodig. In hoeverre u hiervoor zaken moet regelen hangt af van een paar feiten:

  • De bemalingsduur, bijvoorbeeld een bemalingsduur langer dan 6 maanden is altijd vergunning plichtig
  • Het te onttrekken en lozen debiet in m³/uur en m³ totaal. Hierover verschillen de regels per waterschap en gemeenten. Maar u kunt er van uitgaan dat hoe meer m³, hoe strenger de regels
  • De locatie van het project. In kwetsbare gebieden gelden strengere regels, maar ook hier zitten er weer verschillen tussen waterschappen en gemeenten onderling

Bij het onttrekken van grondwater krijgt u sowieso te maken met het betreffende waterschap. Bij het lozen hangt het af van de manier waarop u het grondwater wilt gaan lozen. Is dit op open water, bijvoorbeeld een gracht, vijver of sloot, dan krijgt u te maken met het waterschap. Is dit op het riool dan komt u terecht bij de gemeenten, die op hun beurt in veel gevallen weer zijn aangesloten bij Regionale Omgevingsdiensten. Wilt u lozen op waterwegen in beheer van het Rijkswaterstaat, dan komt u terecht bij het Rijkswaterstaat zelf.

Waar u ook rekening mee moet houden is het feit dat er behandeltermijnen staan voor dergelijke meldingen en vergunningen. Zo kan het 2 tot 4 weken duren voordat een melding wordt behandeld. Bij een reguliere vergunning is dit 8 weken plus 6 weken inzagetermijn. Voor een uitgebreide vergunning is dit 26 weken plus 6 weken inzagetermijn.

Voor het onttrekken van grondwater geldt de Waterwet en het Keur van het betreffende Waterschap. Alle zeer grote onttrekkingen vallen standaard onder de Provincie.

Gemeenten en waterschappen heffen ook belastingen op het te onttrekken dan wel lozen van grondwater. Dit verschilt ook weer per waterschap en per gemeente. Ook hierbij kunnen wij u bijstaan door bijvoorbeeld manieren te vinden om debieten te beperken of te adviseren om op een ander punt te lozen, zodat u niet onnodig veel belasting betaalt.

Wilt u weten onder welk waterschap uw project valt? Klik dan hier