Ook voor overkluizingen cq. bruggen over grote afstanden kunt u bij ons terecht. Zij het voor water of kabels e.d., zie hieronder onze brugportaal over de Arkemheenweg te Nijkerk t.b.v. het afvoeren van water in dit geval.

Brugportaal