Grondwaterzuivering

Vrijkomend grondwater van bemalingen bij o.a. bouwprojecten of saneringen moet aan vastgestelde kwaliteitseisen voldoen voordat er lozing mag plaatsvinden op het riool of op open water. Als het grondwater te hoge waardes bevat van stoffen afkomend van bijvoorbeeld brandstofproducten, oplosmiddelen of metalen, dan is een zuivering noodzakelijk. Deze kwaliteitseisen (lozingseisen) worden bepaald door het Waterschap, Zuiveringsschap of Hoogheemraadschap.

Bij een grondwaterzuivering wordt grondwater onttrokken uit de bodem, waarna het door een reeks van zuiveringsinstallaties geperst wordt. Tijdens dit proces wordt het gehalte aan schadelijke stoffen dermate verminderd dat het grondwater geloosd mag worden op het riool of op het open water. Hier gelden dus ook weer de regels voor het onttrekken en lozen van grondwater en dient in de meeste gevallen een melding bij het waterschap gedaan te worden.

Als er teveel schadelijke stoffen in het grondwater blijken te zitten, is de eerste stap het opstellen van een zuiveringsprogramma gebaseerd op het type en niveau van schadelijke stoffen en grootte van het vervuilde gebied. Dit gebeurd in nauwe samenwerking met PJ Milieu BV. Hierin wordt bepaald welke installaties en welke capaciteit ingezet gaat worden. Daarna worden de betreffende installaties ter plekke geïnstalleerd door ons vakkundige en ervaren medewerkers en opgestart in overleg met de opdrachtgever. Tijdens de uitvoering wordt regelmatig getest of de zuivering nog aan zijn verwachtingen voldoet.

Samen met PJ Milieu BV hebben wij ons vanaf 1990 op het gebied van grondwaterzuiveringen ontwikkeld tot één van de toonaangevende partijen in Nederland. Deze ontwikkelingen zijn voornamelijk te danken aan het feit dat de waterzuiveringen in eigen beheer worden gebouwd en ontwikkeld.

Tot onze beschikking staan onder andere de volgende hoogwaardige installaties, die zich onderscheiden door de storingsvrije en geluidsarme werking. Bovendien staan ze bekend om een hoog rendement en kunnen ze snel en efficiënt opgebouwd worden.

 

 • olie/benzine-afscheiders voorzien van een zandvang en koalescentiefilters
 • biologische grondwaterzuiveringen
 • beluchters
 • torenstrippers
 • koolfilters (lucht- en waterzijdig)
 • zandfilters
 • combi-zuiveringen
 • luchtextractie- en injectieblowers
 • in-situ containers
 • ontijzeringsinstallaties
 • anaerobe grondwaterzuiveringsinstallaties