Een Berliner Damwand dient als grondkerende constructie: een constructie die gebouwd wordt om een (groot) hoogteverschil op te vangen. Berlinerwanden zorgen ervoor dat de muur van grond, bijvoorbeeld bij het uitgraven van een ondergrondse parkeergarage, stabiel blijft. Dergelijke wanden worden vooral toegepast op locaties waarbij grondwaterkering geen rol speelt. Ze zijn dus alleen grondkerend, niet waterkerend.

Pijpers Bronbemalingen B.V. kan H-balken voor Berliner Damwanden trillingsvrij aanbrengen en is daarin uniek in Nederland.

H-balken

De basis van een Berliner Damwand bestaat uit stalen HE(A) 200 profielen. Deze worden ook wel H-balken of H-profielen genoemd. We brengen deze profielen met een trilblok achter elkaar aan, met tussenafstanden van 1 tot 2 meter. Tussen de H-balken monteren we betonnen of houten balken. Daarnaast is het mogelijk om stalen rijplaten achter de H-balken te plaatsen. Zo creรซren we een een grondkerende constructie, waarbinnen u tot de benodigde diepte kunt ontgraven. Let wel, een dergelijke damwand is niet bedoeld om zettingen in de omgeving te voorkomen.

Trillingsvrij aanbrengen

In bebouwde gebieden kan het een eis zijn dat H-balken trillingsvrij in de grond aangebracht worden. Pijpers Bronbemalingen B.V. kan dit voor u realiseren en is hierin uniek in Nederland. We doen dit door middel van een speciale boorkop en een aangepaste autolaadkraan met een bereik van 8 meter. Ook het optrekken kunnen wij voor u verzorgen, mits onze vrachtwagen binnen een bereik van 5 meter van de H-balken opgesteld kan worden.

Bij een diepere grondwaterstand kunnen wij de gaten ook voorboren met een avegaarboor om daarna de H-balken te installeren.

Deskundig advies

Neem contact met ons op voor meer informatie over het installeren van een Berliner Damwand. Wij geven u graag persoonlijk en deskundig advies. U kunt de H-balken voor een bepaalde periode huren.

Offerte aanvragen