U heeft een project onderhanden waarbij u moet graven, maar waar geen ruimte is voor een talud. Wij kunnen dan voor u een zogenaamde Berliner Damwand installeren, als grondkerende constructie. 

Een dergelijke damwand bestaat uit stalen HE(A) 200 profielen, oftewel H-balken, die met tussenafstanden van 1,0 tot 2,0 mtr achter elkaar aangebracht worden. Tussen deze H-balken kunt u dan betonnen of houten balken monteren, ook is het mogelijk om stalen rijplaten achter de H-balken te plaatsen. Hiermee wordt een grondkerende constructie gecreΓ«erd, waarbinnen u tot de benodigde diepte kunt ontgraven. Let wel, een dergelijke damwand is niet bedoeld om zettingen in de omgeving te voorkomen.

Wij beschikken over HE(A) 200 balken van 7,0 en 9,0 mtr lengte. Deze balken kunnen wij trillingsvrij spoelboren en aanbrengen met onze boorvrachtwagens. Bij een diepere grondwaterstand kunnen wij de gaten ook voorboren met een avegaarboor om daarna de H-balken te installeren. De kraan waarin de boorkop hangt heeft een bereik van 8 mtr. Ook het optrekken kunnen wij voor u verzorgen, mits onze vrachtwagen binnen een bereik van 5 mtr van de H-balken opgesteld kan worden.

Neem contact met ons op voor meer informatie over het installeren van een Berliner Damwand. U kunt de H-balken voor een bepaalde periode huren.

 

Offerte aanvragen