Verticale bemaling

Bemaling te Putten ten behoeve van een kelder