Voorwaarden
De voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere voorwaarden van derden, van toepassing op alle offertes van Pijpers Bronbemalingen B.V. en alle overeenkomsten tussen Pijpers Bronbemalingen B.V. en de opdrachtgever en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

Hieronder vindt u de voorwaarden als PDF-document. Om een PDF-document te kunnen lezen en opslaan hebt u het programma Acrobat Reader nodig. Dit programma kunt u hier gratis downloaden.

Algemene voorwaarden

PDF-icon

Brandput voorwaarden

PDF-icon

Bron voorwaarden

PDF-icon

Huur voorwaarden

PDF-icon

Werkwijze spuiten/boren bemaling

PDF-icon