Bronbemaling

Verticale bemaling voor de aanleg van een riool